AUDYT FINANSOWY

Finanse

Audyt Finansowy

Jedną z naszych usług jest profesjonalnie wykonywany audyt finansowy. W Grupie BT&A mamy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4264.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z krajowymi standardami badania wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Badania.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  • badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Rewizja finansowa – na czym polega i z czego się składa?

Audyt jest niezależną oceną stanu sytuacji majątkowej danego przedsiębiorstwa. Audyt finansowy, określany także mianem rewizji finansowej, dokonuje rzetelnego sprawdzenia przygotowanych przez firmę sprawozdań finansowych, które sprawdzane są pod kątem ściśle określonych standardów oraz przepisów.

Korzystanie z pomocy biegłych rewidentów w ramach audytu jest jednym z podstawowych elementów prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też to zadanie należy powierzyć najlepszym specjalistom. Nasza firma świadczy usługi na najwyższym poziomie – pracujemy w oparciu o unikalne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie nabyte wskutek współpracy z największymi światowymi firmami doradczymi, co z kolei jest gwarancją sukcesu!

Współpracujemy z firmami z całej Polski! Jesteśmy też audytorem wielu spółek raportujących swoje wyniki za granicę, do Grup Kapitałowych.

Nasze podejście

Rewizję finansową przeprowadzamy zgodnie z:

Krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce

Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC

Kodeksem etyki zawodowych księgowych wydanym przez IFAC

Dlaczego warto?

Nasza metodologia została starannie dopracowana bazując na doświadczeniach, które nasi partnerzy zdobyli podczas wieloletniej pracy dla największych światowych firm doradczych. Nasza koncepcja audytu finansowego skupia się nie tylko na weryfikacji liczb i ujawnień zamieszczonych w sprawozdaniu majątkowym, ale przede wszystkim na pomocy klientom w identyfikacji ryzyk i innych czynników, które mogą zniekształcać obraz działalności gospodarczej.

Tworząc audyt finansowy nie zatrzymujemy się tylko na identyfikacji ryzyka, wskazaniu go klientowi i ewentualnej pomocy w likwidacji jego skutków, ale staramy się dotrzeć do źródła problemu tak, aby wyeliminować zagrożenie całkowicie. Nasze usługi gwarantują bezpieczeństwo i kompleksowość wszystkich danych klienta.

W ramach rewizji finansowej przygotowujemy List do Zarządu, w którym zawieramy nasze spostrzeżenia wraz z rekomendacjami dotyczące usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Dewizą naszych audytów jest również odpowiadanie na potrzeby Klientów i ciągła bieżąca współpraca z nimi. Przed rozpoczęciem weryfikacji prawidłowości ksiąg rachunkowych spotykamy się z Zarządem w celu identyfikacji i omówienia potrzeb Spółki. W trakcie badania komunikujemy na bieżąco nasze spostrzeżenia celem uniknięcia negatywnych „niespodzianek” na koniec badania.

 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu i współpracy w trakcie całego roku tak, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne powstałe kwestie. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów z całej Polski.