SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdania finansowe

Sporządzamy sprawozdania finansowe (roczne wymagane przepisami prawa lub okresowe na potrzeby prezentacji danych, przekształceń itp.) na podstawie dostarczonych danych księgowych. Przygotujemy bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe. Jeżeli już mają Państwo sporządzone sprawozdanie finansowe i potrzebujecie jego zbadania przez biegłego rewidenta, służymy pomocą i w tym zakresie.

Dbamy o to, by sprawozdania, które dla Państwa sporządzamy, były:

  • zawsze zgodne z aktualnymi polskimi przepisami o rachunkowości,
  • wykonane z zastosowaniem standardów międzynarodowych IAS (MSR), US-GAAP, HB I a także HB II,
  • sporządzone bezkonfliktowo wobec obowiązków sprawozdawczych dla GUS oraz NBP,
  • stworzone zgodnie z wymogami grup kapitałowych – realizujemy raporty grupowe, pakiety konsolidacyjne, przeglądy itp.,
  • w pełni zgodne z oczekiwaniami Klienta.

Wykonujemy również badanie fakultatywne – badanie sprawozdań finansowych na życzenie Klienta. 

BT&A Advisory Wrocław oferuje swoim Klientom kompleksową ofertę, która we właściwy sposób została dopasowana do bieżących potrzeb rynku.

Sprawozdania Finansowe

Forma przygotowania sprawozdania

Od 1 października 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o rachunkowości w zakresie elektronicznego sporządzania oraz podpisywania sprawozdania finansowego. Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić zeznanie w formie elektronicznej. Taki dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Muszą Państwo pamiętać, że wydruk w formie papierowej będzie tylko kopią, a nie oryginałem. Raport finansowy, który wysyłamy elektronicznie, zostanie zapisany w pliku XML, który w każdej chwili będą mogli Państwo otworzyć za pomocą specjalnego programu.

Potrzebują Państwo nie tylko raportu rocznego, ale również okresowego na potrzeby prezentacji danych lub przekształceń? Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Oferujemy ponadto badanie statutowych sprawozdań finansowych, a także audyt, przegląd lub inne formy atestacji grupowych pakietów sprawozdawczych.